Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

CENNIK

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG 50 zł brutto
(w przypadku przyszłych klientów 0zł)
Deklaracja PIT od 40 zł brutto
Deklaracja PCC od 50 zł brutto
Dokumenty walutowe. Opłata za 1 dokument 4 zł brutto
Obsługa wniosków, dotacji, itp. opłata za 1 rgh 150 zł brutto
Wystawianie faktur za klienta. Opłata za 1 dokument 10 zł brutto
Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 1 śr. Trwały / 20 zł brutto
Korekta deklaracji od 100 zł brutto
Nadrabianie zaległości wcześniejszych lat opłata za dokument wg cennika + 20%
Usługa „na już” wg cennika + 50%