Kadry i płace

KADRY I PŁACE

1 pracownik 35 zł brutto
Początek / koniec zatrudnienia 45 zł brutto
Zatrudnienie cudzoziemca 50 zł brutto
Przygotowanie dokumentacji związanej z pobytem stałym cudzoziemca od 100zł brutto
Deklaracja PIT za 1 pracownika 40 zł brutto