OFERTA I CENNIK

Usługi on-line

Wysyłka dokumentów przez Saldeo. Wszystko szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu

KPIR bez VAT
do 10 dokumentów       100 zł
do 20 dokumentów      200 zł
do 50 dokumentów      310 zł
do 80 dokumentów      350 zł
do 100 dokumentów     390 zł
powyżej 100 dokumentów         3zł / 1 dokument

KPIR z VAT
Do 10 dokumentów       150 zł
do 20 dokumentów      250 zł
do 50 dokumentów      350 zł
do 100 dokumentów     400 zł
powyżej 100 dokumentów         3,5zł / 1 dokument

Pełna ksiegowość / księgi handlowe
Do 10 dokumentów       500 zł
Do 20 dokumentów       770 zł
Do 30 dokumentów       850 zł 
Do 40 dokumentów       900 zł 
Do 50 dokumentów       1000zł 
Do 100 dokumentów     1200zł
Do 150 dokumentów     1500zł
Do 200 dokumentów     2000zł
Powyżej 200 dokumentów 8zł /1 dokument
1 strona wyciągu bankowego
liczona jest jak 3 dokumenty        
Sprawozdanie finansowe / zamknięcie roku -> średnia opłata za 1 miesiąc (nie mniej niż 770zł)

Ryczałt
od 100 zł

Rolnicy
od 50zł

Kadry i Płace
1 pracownik  35 zł
Początek / koniec zatrudnienia 45 zł
Zatrudnienie cudzoziemca 50 zł
Przygotowanie dokumentacji związanej z pobytem stałym cudzoziemca  od 100 zł
Deklaracja PIT za 1 pracownika 40 zł

POZOSTAŁE

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG  50 zł    (w przypadku przyszłych klientów 0zł ) 
Deklaracja PIT   od 40 zł
Deklaracja PCC      od 50 zł
Dokumenty walutowe. Opłata za 1 dokument 4 zł
Obsługa wniosków, dotacji, itp. opłata za 1 rgh 150 zł
Wystawianie faktur za klienta. Opłata za 1 dokument     10 zł
Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 1 śr. Trwały /  20 zł
Korekta deklaracji    od 100 zł
Nadrabianie zaległości wcześniejszych lat opłata za dokument  wg cennika + 20%
Usługa „na już”  wg cennika + 50% 

Usługi stacjonarne

Klasyczny rodzaj księgowości. Dokumenty do rozliczenia są przechowywane w biurze rachunkowym i są do niego dostarczane w formie papierowej do ustalonego terminu każdego miesiąca.

KPIR bez VAT
do 10 dokumentów  120 zł
do 20 dokumentów  200 zł
do 50 dokumentów  400 zŁ
do 80 dokumentów   450 zł
do 100 dokumentów  500 zł
powyżej 100 dokumentów   4zł /1 dokument 

KPIR z VAT
do 10 dokumentów  200 zł
do 20 dokumentów  340 zł
do 50 dokumentów  500 zł  
do 100 dokumentów  700 zł
powyżej 100 dokumentów    4zł / 1 dokument

Pełna księgowość / księgi handlowe
Do 10 dokumentów      500 zł
Do 20 dokumentów    800 zł
Do 30 dokumentów      900 zł
Do 40 dokumentów     1000zł
Do 50 dokumentów     1200zł
Do 100 dokumentów    1500zł
Do 150 dokumentów    2000zł
Do 200 dokumentów    2600zł
Powyżej 200 dokumentów  10zł /1 dokument
 1 strona wyciągu bankowego liczona jest jak 3 dokumenty
Sprawozdanie finansowe / zamknięcie roku ->  średnia opłata za 1 miesiąc (nie mniej niż 800zł)

Ryczałt
od 100zł

Rolnicy
od 50zł

Kadry i Płace
1 pracownik 35 zł
Początek / koniec zatrudnienia 45 zł
Zatrudnienie cudzoziemca 50 zł
Przygotowanie  dokumentacji związanej z pobytem stałym cudzoziemca od 100zł
Deklaracja PIT za 1 pracownika 40 zł

Pozostałe
Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG   50 zł  (w przypadku przyszłych klientów 0zł )
Deklaracja PIT  od 40 zł
Deklaracja PCC   od 50 zł
Dokumenty walutowe. Opłata za 1 dokument  4 zł
Obsługa wniosków, dotacji,  itp. opłata za 1 rbh    150 zł
Wystawianie faktur za klienta, opłata za 1 dokument  10 zł
Prowadzenie ewidencji środków trwałych. 1 śr. Trwały / 20 zł
Korekta deklaracji   od 100zł
Nadrabianie zaległości wcześniejszych lat  opłata za dokument wg cennika + 20%
Usługa „na już”  wg cennika + 50%